Regler for brug af mastehuset.
 
Se printvenlig udgave klik her.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regler for brug af mastehuset
 
1: For at benytte mastehuset skal man være medlem af Nautilus og havde betalt kontingent på et hold, hvor der er
    indeholdt mastehusleje.
 
2: Et sådant medlemskab giver ret til opbevaring af de til én båd hørende master, bomme og spilerstager.

3: Master placeres på hylderne i henhold til opslag i mastehuset.

4: Nyt opslag finder sted ultimo august, check venligst da der kan være tildelt en ny plads.

5: Kun hyldenummer er afgørende, A og B er uden betydning.

6: Ved stolperne: Første mast placeres længst inde i huset en ½ meter fra endegavlen,
    så der er fri passage til branddøren i gavlen af mastehuset.

7: Langs ydervægge: Første mast placeres så tæt ved portene som muligt.

8: Mast, bom og spilerstage SKAL mærkes med lejerens Navn – Tlf.nr. – Bådnavn samt Havnepladsnummer.
     Manillamærker samt snor forefindes i huset.

9: Tovværk og evt. wirer bindes tæt ind til masten, og må ikke kunne røre nabomasten.

10: Salingshorn skal være demonteret

11: Det er strengt forbudt at træde på masterne, benyt venligst stigerne

12: Bom og spilerstage opbevares på de små hylder længst inde i huset eller på hanebjælkerne

13: Det påhviler enhver efter endt ærinde i huset at sørge for aflåsning af portene.

14: Mastevogne samt bukke stilles på plads i mastehuset efter brug.OBS: Selve mastehuset er forsikret, men Nautilus er ikke på nogen måde ansvarlig for de indlagte master eller andre effekter der opbevares i huset.

Kun Mastehusets formand kan tildele pladser i huset.

Formand
John Dam    (Havneplads 210 - Knast)
Tlf. 40738558
E-mail: damhvalpsund@gmail.com
 

Nautilus

Klubhus, Fjordvej 1A, Hvalpsund

9640

Farsø

Tlf. 21732513

Forretningsadresse

Nautilus

Røddingvej 56

8600 Silkeborg

Tlf: 51538636

CVR: 14 52 13 80

Mail: kasserer@nautilus-hvalpsund.dk