Regler for brug af mastehuset.

                                                                

 

1: For at benytte mastehuset skal man være medlem af Nautilus og have betalt kontingent på hold 1069 der indeholder mastehusleje.


2: Et sådant medlemskab giver ret til opbevaring af de til én båd hørende mast, bom og spilerstage.


3: Masterne placeres på de nummererede hylder i henhold til opslag i mastehuset.


4: Bom / Spilerstage placeres i forlængelse af masten,  ligeledes på det tildelte hyldenemmer.


5: Nyt opslag finder sted primo september, check venligst da der kan være tildelt en ny plads.


6: Masterne placeres længst inde i huset, start ca 70cm fra endegavlen, så der er fri passage til branddøren i gavlen af huset.


7: Mast / bom og spilerstage SKAL mærkes med lejerens Navn – Tlf.nr, - Bådnavn samt havnepladsnummer.

    Manillamærker samt snor forefindes i huset.


8: Tovværk og evt. wirer bindes tæt ind til masten, og må ikke kunne røre nabomasten. Salingshorn skal være afmonteret.


9: Det er strengt forudt at træde på masterne, benyt venligst stigerne.


10: Det påhviler enhver efter endt ærinde i mastehuset at sørge for aflåsning af porten.


11: Mastevogne og bukke stilles på plads i mastehuset efter brug.


OBS: Selve mastehuset er forsikret, men Nautilus er ikke på nogen måde ansvarlig for de indlagte master eller andre effekter der opbevares i huset.

                                            Formand:    John Dam   (Havneplads 210 – Knast )

Kun mastehusets formand kan tildele pladser i huset.            Tlf: 40 73 85 58                        

Nøgle    til Mastehuset fås mod depositum hos formanden.            E- mail: Damhvalpsund@gmail.com        

 

Nautilus

Klubhus, Fjordvej 1A, Hvalpsund

9640

Farsø

Tlf. 21732513

Forretningsadresse

Nautilus

Røddingvej 56

8600 Silkeborg

Tlf: 51538636

CVR: 14 52 13 80

Mail: kasserer@nautilus-hvalpsund.dk