Indkaldes til ordinær generalforsamling i Nautilus

Torsdag d.27.8. kl. 19.00 på Restaurant Marinaen. Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen på en hverdag, da mange af klubbens medlemmer er aktive på vandet i weekenderne, samt at mange private arrangementer pga. covid19 restriktionerne, er flyttet til efter sommerferie.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Torsdag d.13.8. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal mailes til: info@nautilus-hvalpsund.dk senest torsdag d.13.8.. Man kan bruge ”Kontakt” på hjemmesiden. Tidligere femsendte forslag til den aflyste generalforsamling i marts, har vi gemt, men skulle du være i tvivl om vi har modtaget dit forslag eller har du ændringer bedes du sende dem igen.

Torsdag d.20.8. udsendes endelig dagsordenen.

Medlemmer er velkomne til at tage familien med, men det er kun medlemmer over 17 år og medlemmer som har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret.

Der bliver ikke arrangeret spisning. Nautilus er vært ved kaffe og kringle til de fremmødte i løbet af aftenen.

Velmødet til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling. Da der forslag der vedr. ændringer af vedtægterne, indkaldes derfor også til ekstraordinær generalforsamling til Torsdag d.10.9. kl. 19 i klubhuset.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Dan Cort Jørgensen

Fungerende formand for Nautilus

 

Nautilus

Klubhus, Fjordvej 1A, Hvalpsund

9640

Farsø

Tlf. 61670787

Forretningsadresse

Nautilus

Hestbækvej 93

9640 Farsø

Tlf: 40145842

CVR: 14 52 13 80

Mail: kasserer@nautilus-hvalpsund.dk