Indkaldes til ordinær generalforsamling i Nautilus

Tirsdag, d. 25/5 2021, kl 19.00. Stedet meldes ud senere i det vi afventer hvilke muligheder der er i forhold til de gældende Covid 19-restriktioner

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tirsdag, d.11/5 2021. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal mailes til: info@nautilus-hvalpsund.dk senest tirsdag, d. 11/5 2021.

Tirsdag d.18/5 udsendes den endelig dagsordenen.

Normalt er familiemedlemmer mv. velkommen til vores generalforsamling, men pga. Covid19 vil vi i år henstille til at kun medlemmer deltager.

Velmødet til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Vivian Thomasen
Formand for Nautilus

Nautilus

Klubhus, Fjordvej 1A, Hvalpsund

9640

Farsø

Tlf. 21732513

Forretningsadresse

Nautilus

Røddingvej 56

8600 Silkeborg

Tlf: 51538636

CVR: 14 52 13 80

Mail: kasserer@nautilus-hvalpsund.dk