Nautilus er en paraplyforening for søsportsaktiviteter
Vi har 3 typer medlemsskab.
 1. Fuldt medlemsskab                      kr 575,- årligt
 2. Ungdomsmedlemsskab                kr 250,-
 3. Vinterbader koster                        kr 475,- 
 
Alle klubbens medlemmer er velkomne til at deltage i de sociale aktiviteter sammen med deres mand/kone/børn
 
Medlemmerne modtager to gange årligt vores klubblad 'Rorbladet', som en PDF-fil, som iøvrigt kan læses her på hjemmesiden under 'Medlemssider'
 
Her er lidt om de forskellige afdelinger. 
 • Sejlere for sejl og motor.
  • Man kan som sejler leje en plads til sin mast mastehuset for kr 150,-
  • Man kan gennem Nautilus få en ansvarsforsikring ved Kodan til favorabel pris.
  • Nautilus afholder jævnligt kurser el. øvelser f.eks.:
   • Brug af iPad til navigation
   • Brandinstruktion
   • Mand over bord osv.
   • Livreddende førstehjælp
  • Vi skaffe spændende foredragsholdere, som kommer og fortæller om deres spændende tur eller inden for deres fagområde.
   • Foredrag: Med England om styrbord
   • El ombord
   • Den svenske skærgård osv.
 • Mandagssejlads
  • Vi har en sejlerskole for voksne 17+
   • Sejlerskolen afholder forskellige kurser. I 2015-2016 bl.a. i Duelighed og VHF
  • Pigesejlere 17+
   • Her skal pigerne selv sejle evt. under vejledning af en erfaren sejler.
   • Pigerne sejler i egen båd eller i instruktørens
 • Vi har en roafdeling
  • Roerne har 
   • 2 firere med styrmand
   • 3 toere med styrmand
   • Bådene ejes af et bådlag, som roerene betaler lidt ekstra til.
 • Vi har en lille kajak afdeling
  • Vi har to kajakker, som kan bruges/lejes for 300,- kr årligt
  • En del har selv kajakker
 • Vi har en Ungdomsafdeling for sejlere 8-18 år
  • Her lærer man at sejler under trygge forhold
  • Klubben har
   • Optimistjoller ca. 10 stk (lille enmandsjolle 6-14 år)   
   • Europajoller 2 stk (lille hurtig én-mandsjolle 14-18 år)
   • Fewajolle 2 stk (lille sjov  to-mandsjolle 14-18)
 • Sidste nyt er en vinterbadeafdeling.
  • Vinterbadning er meget populært. Vi har allerede ca. 75 vinterbadere
  • Vi har en nybygget sauna.
  • Saunaen har åben på bestemte tider ugen igennem (se mere under vinterbadning her på siden)

 
Banner