Kapsejlads
Tidspunkt
14.06.2023 kl. 18.15 - 14.06.2023 kl. 22.00
Sted
Mødested
Klubhuset kl. 00.00
Beskrivelse

Til kapsejlerne 2023

Så er det igen tid til onsdagssejladser.

Vi fortsætter med at tilbyde et løb for nye både / skippere der gerne vil prøve at sejle kapsejlads.

For at undgå ”kapsejlads stress” i start og under sejlads, starter dette løb 5 minutter før de øvrige både. Desuden skal både tilmeldt dette løb sejle med YF flag, og er således ikke underlagt kapsejlads reglerne, men sejler udelukkende efter søvejsreglerne. Rent praktisk betyder det, at både der sejler kapsejlads (uden YF flag) skal møde både med flag som en båd der sejler under søvejsreglerne.

Alle både sejler samme tur / bane, som besluttes på skippermøde kl. 18:15 i klubhuset. Her gennemgås ligeledes start og mållinje. For info er samtlige baner synlige i link under kapsejladssiden.

Start tidpunkter:

· YF start: Kl 18:45

· 1. start: Kl 18:50

· 2. start: Kl 19:00

· 3. Start: Kl 19:10

Tidtagning: Både noterer selv klokkeslæt for målgang. Brug GPS tid, Frankfurt tid (f.eks. et vækkeur) eller download app. www.time.is/clock. Husk at tiden noteres med sekunder !

Ydermere noteres evt. nærmest foranliggende og bagvedliggende båd. Gerne sejlnummer. Måltid og oplysninger om nærmest liggende båd sendes på en SMS til 4270 9699, eller medbringes i klubhuset efter sejladsen.

Tilmelding til aftenens kapsejlads sker på tilmeldings skema i klubhuset ifm. skippermødet. Her kan der også bestilles oste- eller rullepølse madder til kaffen efter sejladsen. Kaffen er gratis, men madderne koster ca. kr. 10,- pr. stk. (alt efter fremmøde)

Under kaffen / madderne bliver aftenens sejladsresultater meddelt.

Hvis der er spørgsmål er I meget velkommen til at ringe (4270 9699) eller skrive til HenningLehrmann@gmail.com.

VH Henning og (Morten, mobil: 25590808)

Nautilus